internista

Piotr Ostalecki

516 843 551

Regulamin usługi e-wizyta

 1. Wykonana usługa e-wizyty nie podlega zwrotowi ani reklamacji.
 2. Na prośbę pacjenta lekarz odstępuje od wykonania usługi e-wizyty i zwraca wpłacone środki na wskazane konto bankowe.
 3. Wystawienie recept na leki refundowane przez NFZ, a w szczególności na leki wysokospecjalistyczne, może wymagać dostarczenia lekarzowi zaświadczeń od lekarzy specjalistów lub dokumentacji medycznej chorego. Niedostarczenie odpowiedniej dokumentacji medycznej, uzasadniającej konieczność stosowania i refundacji danego leku, może spowodować odmowę wystawienia recepty przez lekarza. W takiej sytuacji koszt wykonanej usługi nie jest zwracany.
 4. W trakcie e-wizyty nie ma możliwości przeprowadzenia badania przedmiotowego. W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz po zebraniu wywiadu zastrzega możliwość skierowania chorego na wizytę stacjonarną/do poradni specjalistycznej/szpitalnego oddziału ratunkowego lub zalecenia wezwania pogotowia ratunkowego. W takiej sytuacji koszt wykonanej usługi nie jest zwracany.
 5. O zasadności wystawienia i czasie trwania e-zwolnienia decyduje lekarz. W razie odmowy wydania zwolnienia lekarskiego koszt wykonanej usługi nie jest zwracany.
 6. E-wizyta, w trakcie której przeprowadzane jest wyłącznie badanie podmiotowe (zebranie wywiadu chorobowego) nigdy nie zastępuje wizyty w gabinecie, a może być jedynie jej uzupełnieniem.
 7. Pacjent zobowiązuje się podać prawdziwe dane dotyczące swojego aktualnego stanu zdrowia oraz przebytych chorób i zabiegów operacyjnych, a także stosowanych na stałe leków na receptę, dotępnych bez recepty, suplementów diety oraz używek i narkotyków. W razie odmowy podania tych danych lub poderzenia, że dane mogą być nieprawidziwe lekarz ma prawo przerwać e-wizytę. W takiej sytuacji koszt wykonanej usługi nie jest zwracany. Podanie fałszywych lub niepełnych danych może spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu a także zagrożenie życia.
 8. Polityka prywatności:
  • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez pacjentów w związku z korzystaniem przez nich z usługi e-wizyta
  • Decydując się na e-wizytę niezbędne jest podanie danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz PESEL.
  • Dane te są gromadzone w programie gabinetowym Medfile, którego administratorem jest firma Biostat sp. z o.o. 44-206 Rybnik, ul. Kowalczyka 17 NIP: 6423125404 Regon: 241544443 KRS: 0000351860 i są przetwarzane na potrzeby wystawienia zwolnienia lekarskiego, recepty, skierowania, zlecenia lub zaświadczenia lekarskiego.
  • Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia konsultacji lekarskiej. Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417) dokumentacja ta będzie przechowywana przez 20 lat.
  • Po wykonaniu usługi (e-wizyta) nie jest możliwa zmiana, ani usunięcie powyższych danych.
 9. Pełne dane firmy:
  Indywidualna praktyka lekarska Piotr Ostalecki, ul. Powstańców 7/49, 05-800 Pruszków, NIP: 6871875124, REGON: 366520730, Księga rejestrowa OIL L-86-000000190118

Powrót - e-wizyty
Powrót na stronę główną