Przejściówka i2c na 1wire – AVR + bascom

Moje stacje pogody bazują w większości na czujnikach z interfejsem i2c. Jednak maksymalnym bezpiecznym dystansem dla tej magistrali jest, według różnych źródeł, od 0.4 do 2 metrów. Możliwym rozwiązaniem było zastosowanie układu P82B715 – dwukierunkowego transceivera i2c. Niemniej jednak, P82B715 jest dostępny tylko w jednym sklepie w sieci, jest stosunkowo drogi, a wysyłka kosztuje sporo. Z tego powodu zdecydowałem się na użycie konwertera i2c do 1wire – magistrali dla której nawet odległość 300 metrów nie jest straszna – oczywiście przy zastosowaniu prawidłowego okablowania. Dodatkowo, nie muszę podłączać do routera kolejnego konwertera (USB->i2c).

W tym wpisie opisywałem klon układu DS2423, czyli scalonego licznika impulsów, na bazie ATTiny, napisany w C. Tym razem byłem zmuszony zastosować język bascom, ponieważ nie programuje w C, a nie udało mi się znaleźć gotowego układu. W sieci odnalazłem natomiast kod emulatora konwertera ADC, układu DS2450, napisany w bascomie i odpowiednio go zmodyfikowałem.

Miałem kilka założeń:

 1. absolutnie niezbędna jest współpraca z OWFS pod linuxami oraz routerem z OWFS
 2. układ powinien pracować z OneWireViewer pod Windowsem (do celów debugowania)
 3. układ ma być prosty w konstrukcji, tani i niewielki

W kodzie programu możliwa jest zmiana ID emulowanego układu, włącznie z familyID. Oznacza to, że procesor (u mnie ATMega8) może udawać dowolny układ z rodziny 1wire – wystarczy jedynie wybrać odpowiedni slave-code, a następnie za pomocą dostępnych w sieci kalkulatorów CRC (np. tego) wyznaczyć 64bitowy ID.
Poniżej przykładowe IDs dla opisywanego DS2430 oraz dla termometru DS18B20. (należy wybrać wyłącznie jeden ID, a drugi lub kolejne wykomentować)

Myroms:
Data &H14 , &H69 , &H69 , &H69 , &H00 , &H00 , &H00 , &HBB 'ds2340a
'Data &H28 , &H66 , &H66 , &HBA , &H00 , &H00 , &H00 , &H68 'ds18b20

Komunikacja 1wire opiera się na jednobajtowych komendach, zazwyczaj zapisanych szesnastkowo, wysyłanych przez układ główny (master), po odebraniu których układ podrzędny (slave) wykonuje zadane czynności (np. pomiar temperatury) lub wysyła dane. Modyfikując źródło w moim projekcie można dopasować działanie emulowanego układu.

Przykładowo – emulowany jest u mnie układ DS2430A, czyli niewielka kostka zawierająca 256 bitów pamięci EEPROM oraz 64bitów pamięci jednokrotnego zapisu. O jego użyciu zadecydowało to, że zapis pamięci nie wymaga kopiowania do notatnika (scratchpad), a odczyt podawania stron pamięci, co ogromnie upraszcza kod a także umożliwia współpracę z programem OneWireViewer. Dodatkowo – dostępna jest komenda, która wyjściowo służy do sprawdzenia czy pamięć jednorazowa została już zapisana (READ APPLICATION REGISTER [C3h]). U mnie następuje wtedy uruchomienie konwersji na wszystkich czujnikach i2c. Dopiero komenda odczytu pamięci (READ MEMORY [F0h]) wysyła odczytane wyniki pomiarów do “bazy”. W poniższym kodzie widać dopisane odpowiednie stałe, które potem odsyłają program do konkretnych funkcji.

' Commands
Const Search_rom = &HF0
Const Skip_rom = &HCC
Const Match_rom = &H55
Const Read_rom = &H33
Const Writemem = &H55
Const Convert = &H3C
Const Read_mem = &HAA
Const Bootload = &HEE
Const Write_epr = &HE0
Const Convertt = &H44                    
Const Readscratchpad = &HBE                 
Const Recalle2 = &HB8
Const Read2430 = &HF0
Const Status = &HC3
If Bytedat = Status Then Goto Do_convert
If Bytedat = Read2430 Then Goto Wyslijdane

Chcąc zmodyfikować komendy, na które będzie odpowiadał układ należy we wskazanych powyżej miejscach dodać odpowiednie stałe, a następnie dopisać odpowiednie warunki w select case oraz procedury.

Wysyłanie kolejnych bajtów danych polega na naprzemiennych zmianach zawartości zmiennej bytedat a następnie uruchamianiu procedury sendbyte. Jako pierwszy bajt wysyłam hFF, ponieważ OneWireWiever go “nie widzi”.

Wyslijdane:
  Set Yellow
  Bytedat = &HFF
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(1)
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(2)
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(3)
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(4)
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(5)
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(6)
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(7)
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(8)
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(9)
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(10)
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(11)
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(12)
  Gosub Sendbyte
  Reset Yellow
  Print "send" 
Goto Mainloop

Procedura Do_convert jest uruchamiana w celu pobrania danych z czujników. Nie można tego zrobić bezpośrednio przed ich odczytem, ponieważ na ogół wymagają one kilku-kilkudziesięciu milisekund na konwersję. Dlatego też – najpierw uruchamiam konwersję, a po około 800ms pobieram najnowsze dane.

 1. UWAGA! Cały układ jest zasilany napięciem 3.3V. Należy upewnić się, że używany mikroprocesor będzie pracował z tym napięciem (ATMega8 występuje w dwóch odmianach – działającej w zakresach napięcia 4.5-5.5V oraz rozszerzonej 2.7-5.5V).
 2. Użyte złącze RJ11 1wire nie ma standardowego rozkładu wyprowadzeń
 3. Podczas programowania za pomocą np. USBasp nie należy zasilać układu z dwóch źródeł zasilania 5V. Należy wybrać – albo programator, albo magistrala 1wire.

Odpowiednio zaprogramowany układ jest widoczny w systemie OWFS i bez problemu udaje kostkę DS2430.

winscpwinscp2

I2c1wire
I2c1wire
i2c1wire.zip
120.9 KiB
128 Downloads
Szczegóły
'****************************************************************
'* Name    : Mega 8 pressure to 1wire.BAS         *
'* Author   : Vladimir I. Yershov,             *
'* Modified by : Piotr Ostalecki                *
'* Date    : 21. 6.2014                  *
'* Version   : 1.1                      *
'* Notes    : Firmware for Tiny and Mega AVR to emulate   *
'*        Dallas DS2430                 *
'*     :                          *
'****************************************************************

$regfile = "M8DEF.DAT"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Print "start systemu"

Dim Bug As Bit
Bug = 1

Config Timer0 = Timer , Prescale = 64

Config Portd.7 = Output
Yellow Alias Portd.7
Config Portd.6 = Output
Red Alias Portd.6

'zółta dioda - wysyłka danych
'czerwona - konwersja

Reset Yellow
Reset Red

$lib "i2c_twi.lbx"
Config Scl = Portc.5
Config Sda = Portc.4


Dim Pres_r As Byte , Pres_w As Byte
Dim P_msb As Byte , P_csb As Byte , P_lsb As Byte
Dim Pressure As Dword
Dim Tempx As Word
Dim Calc As Single
Dim Fract As Single

Dim Pr As Byte , Pw As Byte
Pr = &HC1
Pw = &HC0

Dim R As Byte , W As Byte
W = &H80
R = &H81

Dim Als_r As Byte , Als_w As Byte
Als_w = &H94
Als_r = &H95


I2cinit

I2crepstart
  'podaj adres urzadzenia
  I2cwbyte Pw
  If Err = 0 Then
   'Print "pressure sensor ok"
  Else
   'Print "pressure sensor error"
  End If
  'podaj adres rejestru
  I2cwbyte &H27
  I2cwbyte &B00100010
I2cstop
' Waitms 100

I2crepstart
  'podaj adres urzadzenia
  I2cwbyte Pw
  'podaj adres rejestru
  I2cwbyte &H26
  I2cwbyte &H38
I2cstop
 'Waitms 100

I2crepstart
  'podaj adres urzadzenia
  I2cwbyte Pw
  'podaj adres rejestru
  I2cwbyte &H26
  I2cwbyte &H39
I2cstop

I2cstart
  I2cwbyte Als_w
  I2cwbyte &H02
  I2cwbyte &B10000000
I2cstop

Const Dqpin = 2
Const Ipin = 0                       ' value in DDRB for input
Const Opin = 1                       ' value in DDRB for output

Timer Alias Tcnt0

'Print "konfiguracja 1wire"

Dq Alias Pind.dqpin

' Commands
Const Search_rom = &HF0
Const Skip_rom = &HCC
Const Match_rom = &H55
Const Read_rom = &H33
Const Writemem = &H55
Const Convert = &H3C
Const Read_mem = &HAA
Const Bootload = &HEE
Const Write_epr = &HE0
Const Convertt = &H44                    'dodane ds18b20
Const Readscratchpad = &HBE                 'dodane ds18b20
Const Recalle2 = &HB8
Const Read2430 = &HF0
Const Status = &HC3
' Timings

'150
Const Owpresent = 120
' 60us < OWPresent < 240us
Const Owpause = 40
' 15us < OWPause  < 60us
Const Owstrobe = 15
' read Dq value after Owstrobe us
Const Owdata = 25
' Valid output data for Owdata us

 Dim Suma As Byte

 Dim Licze As Byte                     ' Valid output data for Owdata us                     '20 '15                      '12         '7      12

' Timer Delays

Const T1reset = 60                     'T1us * 490 Min Reset width
Const Timeout = 120                     'T1us * 970 Max Reset width

' Allocate variables

Dim I As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte

Dim Inmask As Byte
Dim Readout As Byte
Dim Addrlo As Byte
Dim Adcnum As Byte
Dim Addtemp As Byte

Dim Myrom(8) As Byte
Dim Mytemp(9) As Byte

Dim Scratch(12) As Byte

'wysyłane dane, inicjalizacja zmiennych
Scratch(1) = &HCC
Scratch(2) = &HCC
Scratch(3) = &HCC
Scratch(4) = &HCC
Scratch(5) = &HCC
Scratch(6) = &HCC
Scratch(7) = &HCC
Scratch(8) = &HCC
Scratch(9) = &HCC
Scratch(10) = &HCC
Scratch(11) = &HCC
Scratch(12) = &HCC

Dim Ee As Byte
Ee = 0

Dim Crc16_hi As Byte
Dim Crc16_lo As Byte

Dim Ram(32) As Byte
Dim Ramw(16) As Word                    ' At                   ' Ram(8) Overlay
Dim Ad_result As Word
Dim Bytedat As Byte
Dim Wreg As Byte

Dim Tstval As Byte
Dim Temp As Byte
Dim Templ As Byte
Dim Temph As Byte
Dim Tempw As Word At Templ Overlay

Dim Overresol As Byte
Dim Oversample As Byte
Dim Overcount As Byte
Dim Overshift As Byte
Dim Normshift As Byte

Dim Bitdat As Bit

     'Goto Getpres
     Enable Interrupts
     Enable Timer0
     'Enable Timer1
     On Timer0 Isr Nosave
     'On Timer1 Getpres

     Restore Myroms
     For Addrlo = 1 To 8
     Read B
     Myrom(addrlo) = B
     Next Addrlo

     Restore Mytemps
     For Addtemp = 1 To 9
     Read C
     Mytemp(addtemp) = C
     Next Addtemp

     Stop Timer0
                   ' version info

     Waitms 500

     'Print "ready"
'-----------------------------------

Mainloop:
Waitreset:

  Disable Interrupts
  Timer = 0

Waitfall:

L1:
  sbis pind, DqPin
  rjmp L1
L2:
  sbic pind, DqPin
  rjmp L2
  Timer = 0
  Start Timer0

Rwaitrise:

L01:
  sbic pind, DqPin
  rjmp L01
L02:
  sbis pind, DqPin
  rjmp L02

  Stop Timer0

  If Timer < T1reset Then Goto Waitreset
  If Timer > Timeout Then Goto Waitreset

Sendpresense:

  Waitus Owpause
  Ddrd.dqpin = Opin
  Waitus Owpresent
  Ddrd.dqpin = Ipin
  Timer = 0
  Enable Interrupts

Readb:
  Gosub Readbyte
Readb1:
  If Bytedat = Match_rom Then Goto Matchrom
  If Bytedat = Read_rom Then Goto Readrom
  If Bytedat = Search_rom Then Goto Sendrom
  If Bytedat = Skip_rom Then Goto Funct
  If Bytedat = Convertt Then Goto Pomiarth
  If Bytedat = Status Then Goto Do_convert

  Goto Readb
EndIsr:
  Spl = &H5F
  Sph = 1

  If Dq = 0 Then
  Timer = T1reset

  Goto Rwaitrise
  Else
  Goto Waitreset
  End If

Return
'-------------------------------
Readrom:
    For B = 1 To 8
    Bytedat = Myrom(b)
    Gosub Sendbyte
    Next B
Goto Readb
'----------------------------------
Matchrom:
    For B = 1 To 8
    Gosub Readbyte
    If Bytedat <> Myrom(b) Then Goto Mainloop
    Next B
Funct:
    Gosub Readbyte

    If Bytedat = Recalle2 Then Goto Mainloop

    If Bytedat = Readscratchpad Then Goto Sendscratchpad

    If Bytedat = Convertt Then Goto Pomiarth

    If Bytedat = Convert Then Goto Conversion

    If Bytedat = Read_mem Then Goto Readmem

    If Bytedat = Writemem Then Goto Write_mem

    If Bytedat = Bootload Then Goto Fwupgrade

    If Bytedat = Read2430 Then Goto WyslijdaneGoto Readb1
'----------------------------------------
Fwupgrade:
    Gosub Sendbyte
    jmp 0

Readmem:
    Crc16_lo = 0
    Crc16_hi = 0
    B = 0

    Gosub Crc_update                  ' ByteDat = ReadMem

    Gosub Readbyte
    Addrlo = Bytedat
    Gosub Crc_update                  ' ByteDat = AddrLo

    Gosub Readbyte
    Gosub Crc_update                  ' ByteDat = AddrHi
Readloop:
    Bytedat = Ram(addrlo + 1)

    Gosub Sendbyte
    Gosub Crc_update

    Incr Addrlo
    Incr B

    If B = 8 Then Goto Exitreadmem
    Goto Readloop
Exitreadmem:
    B = 0

    Bytedat = Crc16_lo Xor &HFF
    Gosub Sendbyte
    Bytedat = Crc16_hi Xor &HFF
    Gosub Sendbyte

    Crc16_lo = 0
    Crc16_hi = 0

    If Addrlo < 31 Then Goto Readloop

Goto Mainloop

'----------------------------------------
Write_mem:
    Crc16_lo = 0 : Crc16_hi = 0

    Gosub Crc_update                  'Bytedat = Writemem

    Gosub Readbyte
    Addrlo = Bytedat
    Gosub Crc_update                  ' AddrLo

    Gosub Readbyte
    Gosub Crc_update                  ' AddrLo

    Gosub Readbyte
    Ram(addrlo + 1) = Bytedat
    Gosub Crc_update                  ' MemByte

    Bytedat = Crc16_lo Xor &HFF
    Gosub Sendbyte

    Bytedat = Crc16_hi Xor &HFF
    Gosub Sendbyte

    Bytedat = Ram(addrlo + 1)
    Gosub Sendbyte
' ====== END OF FIRST PASS ===========
 Writememloop:
    Incr Addrlo
      Crc16_hi = 0
      Crc16_lo = Addrlo                ' low (Crc16) = Addrlo

      Gosub Readbyte
      Ram(addrlo + 1) = Bytedat
      Gosub Crc_update

      Bytedat = Crc16_lo Xor &HFF
      Gosub Sendbyte

      Bytedat = Crc16_hi Xor &HFF
      Gosub Sendbyte

      Bytedat = Ram(addrlo + 1)
      Gosub Sendbyte

     If Addrlo < 31 Then Goto Writememloop

Goto Mainloop

' =============
Conversion:
    Crc16_lo = 0 : Crc16_hi = 0
    Gosub Crc_update                  'ByteDat = Convert

    Gosub Readbyte                   'ByteDat = InMask
    Gosub Crc_update

    Gosub Readbyte                   'ByteDat = ReadOut
    Gosub Crc_update

    Bytedat = Crc16_lo Xor &HFF
    Gosub Sendbyte

    Bytedat = Crc16_hi Xor &HFF
    Gosub Sendbyte

    Overresol = 12                   ' Desired Oversample Resolution
    Overshift = Overresol - 10             ' Shift Left After Oversampling
    Normshift = 6 - Overshift
    Oversample = 4 ^ Overshift


     For Adcnum = 1 To 4
       Ramw(adcnum) = 0
     Next Adcnum

     Start Adc
     For Overcount = 1 To Oversample
       For Adcnum = 1 To 4
       B = Adcnum - 1
       Ad_result = Getadc(b)
       Ramw(adcnum) = Ramw(adcnum) + Ad_result
       Next Adcnum
     Next Overcount
     For Adcnum = 1 To 4
       Shift Ramw(adcnum) , Right , Overshift
       Shift Ramw(adcnum) , Left , Normshift
     Next Adcnum

Exit_case:

    Stop Adc

Goto Mainloop
'======================================================
Crc_update:

    Wreg = Bytedat
    Wreg = Wreg Xor Crc16_lo
    Temp = Wreg
    Wreg = Crc16_hi
    Crc16_lo = Wreg
    Wreg = 0

    If Temp.0 = 1 Then Wreg = &HCC

    If Temp.1 = 1 Then Wreg = Wreg Xor &H8D

    If Temp.2 = 1 Then Wreg = Wreg Xor &H0F

    If Temp.3 = 1 Then Wreg = Wreg Xor &H0A

    Crc16_hi = Wreg
    Wreg = Wreg And &HF0
    Crc16_hi = Crc16_hi Xor Wreg
    Crc16_lo = Crc16_lo Xor Wreg
    Wreg = 0

    If Crc16_hi.3 = 1 Then Wreg = &HCC

    If Temp.4 = 1 Then Wreg = Wreg Xor &HCC

    If Temp.5 = 1 Then Wreg = Wreg Xor &HD8

    If Temp.6 = 1 Then Wreg = Wreg Xor &HF0

    If Temp.7 = 1 Then Wreg = Wreg Xor &HA0

    Crc16_hi = Crc16_hi Xor Wreg
    Wreg = 1

    If Crc16_hi.7 = 1 Then Crc16_lo = Crc16_lo Xor Wreg

Return
'---------------------------------
'================================
Readbyte:
     For I = 0 To 7

L11:
  sbis pind, DqPin
  rjmp L11
L12:
  sbic pind, DqPin
  rjmp L12
     Timer = 256 - T1reset
     Start Timer0
     Rotate Bytedat , Right
     Waitus Owstrobe
     Bytedat.7 = Dq
     Next I
     Stop Timer0
Return
'----------------------------------
Sendbyte:
    Adcnum = Bytedat
    For I = 0 To 7

L21:
  sbis pind, DqPin
  rjmp L21
L22:
  sbic pind, DqPin
  rjmp L22
      Timer = 256 - T1reset
      Start Timer0

      If Bytedat.0 = 0 Then Ddrd.dqpin = Opin
      Waitus Owdata
      Ddrd.dqpin = Ipin

      Rotate Bytedat , Right

    Next I
    Bytedat = Adcnum
    Stop Timer0
Return
'-----------------------------------
Sendrom:
'  Stop Timer0
  For I = 1 To 8
     Bytedat = Myrom(i)
   For B = 0 To 7
'----------------------------
Sendcbit1:

L31:
  sbis pind, DqPin                    'wH
  rjmp L31
L32:
  sbic pind, DqPin                    'wL
  rjmp L32

      If Bytedat.0 = 0 Then Ddrd.dqpin = Opin
      Waitus Owdata
      Ddrd.dqpin = Ipin
'----------------------------
Sendcbit2:

L41:
  sbis pind, DqPin
  rjmp L41
L42:
  sbic pind, DqPin
  rjmp L42

      If Bytedat.0 = 1 Then Ddrd.dqpin = Opin
      Waitus Owdata
      Ddrd.dqpin = Ipin

'--------------------------
Readcbit:

L51:
  sbis pind, DqPin
  rjmp L51
L52:
  sbic pind, DqPin
  rjmp L52

      Waitus Owstrobe

      Bitdat = Dq

'-------------------------
       If Bitdat <> Bytedat.0 Then Goto Mainloop
       Rotate Bytedat , Right
   Next B
  Next I

Goto Readb

Wyslijdane:
  Set Yellow
  Bytedat = &HFF
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(1)
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(2)
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(3)
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(4)
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(5)
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(6)
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(7)
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(8)
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(9)
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(10)
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(11)
  Gosub Sendbyte
  Bytedat = Scratch(12)
  Gosub Sendbyte
  Reset Yellow
  Print "send"

Goto Mainloop


Pomiarth:
Goto Mainloop

Do_convert:
  Set Red
  'MPL3115A2
  I2cstart
  'podaj adres urzadzenia
  I2cwbyte Pw
  'podaj adres rejestru
  I2cwbyte &H01
  I2cstart
  'podaj adres urzadzenia
  I2cwbyte Pr
  I2crbyte Scratch(1) , Ack
  'Pressure Data Out MSB
  I2crbyte Scratch(2) , Ack
  'Pressure Data Out CSB
  I2crbyte Scratch(3) , Ack
  'Pressure Data Out LSB
  I2crbyte Scratch(4) , Ack
  'Temperature Data Out MSB
  I2crbyte Scratch(5) , Ack
  'Temperature Data Out LSB
  I2crbyte Scratch(6) , Nack
  'Sensor Status Register
  I2cstop

  'Si7021
  I2cstart
  'konwersja RH
  I2cwbyte W
  I2cwbyte &HF5

  I2crepstart
  'oczekiwanie na gotowosc
  I2cwbyte R
   While Err = 1
   Waitms 1
   I2crepstart
   I2cwbyte R
   Wend
  'odczyt MSB i LSB
  I2crbyte Scratch(7) , Ack
  'Humidity Data Out MSB
  I2crbyte Scratch(8) , Nack
  'Humidity Data Out LSB

  I2cstart
  'odczyt temperatury
  I2cwbyte W
  I2cwbyte &HE0
  I2crepstart
  I2cwbyte R
  I2crbyte Scratch(9) , Ack
  'Si7021 temperature Data Out MSB
  I2crbyte Scratch(10) , Nack
  'Si7021 temperature Data Out LSB
  I2cstop


  'max44009
I2cstart
  'podaj adres urzadzenia
  I2cwbyte Als_w
  'podaj adres rejestru
  I2cwbyte &H03
  I2crepstart
  I2cwbyte Als_r
  I2crbyte Scratch(11) , Nack
  I2crepstart
  I2cwbyte Als_w
  I2cwbyte &H04
  I2crepstart
  I2cwbyte Als_r
  I2crbyte Scratch(12) , Nack


  Reset Red
  Print "convert"
Goto Mainloop

Sendscratchpad:
Goto Mainloop


End


Myroms:
Data &H14 , &H69 , &H69 , &H69 , &H00 , &H00 , &H00 , &HBB 'ds2340a
'Data &H28 , &H66 , &H66 , &HBA , &H00 , &H00 , &H00 , &H68 'ds18b20
Mytemps:
Data &H77 , &H01 , &H00 , &H00 , &H7F , &HFF , &H09 , &H10 , &H57
'    1   2   3   4   5   6   7   8  9crc
Udostępnij:Share on FacebookEmail this to someoneWykop!Share on Google+Print this pageShare on TumblrTweet about this on Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.